Upozornenie na riziká

Rôzne finančné nástroje nesú so sebou adekvátny stupeň investičného rizika a investícia do týchto nástrojov môže rovnako rásť, ako aj klesať. Výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre dosahované finančnými nástrojmi v minulosti nezaručujú porovnateľnú budúcu výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre finančných nástrojov. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a úrokových sadzieb. Spoločnosť odporúča, aby potencionálni investori svoje investičné zámery a rozhodnutia vopred konzultovali s odborným poradcom.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!