Manuál klienta

Aby ste si dokázali lepšie predstaviť, ako bude prebiehať náš prvý kontakt, pripravili sme pre Vás  manuál potenciálneho klienta:

Zatelefonujte na našu linku 02/ 206 201 31 alebo 02/ 206 201 32

Tešíme sa na Vás.

Čo nás bude zaujímať?

  • Vaša skúsenosť s investovaním.
  • Ako často sledujete pohyb svojich investícií.
  • Predpokladaný objem prostriedkov, ktoré chcete investovať, aby sme Vám mohli doporučiť adekvátnu službu alebo produkt.

Kto bude v  ZENIT kapital o.c.p., a.s.  Vašim prvým navigátorom?

Na našej linke sa Vám ozve  zodpovedná osoba a po zodpovedaní otázok navrhne, ktorá z našich služieb by bola pre Vás najvhodnejšia, navrhne Vám osobné stretnutie, na ktorom by ste mohli spolu detailnejšie prebrať Váš investičný zámer.

Osobná konzultácia

  • Prediskutujeme prípadné nejasnosti a dohodneme investičnú stratégiu a cieľ ktorý by sme chceli dosiahnuť.
  • Investičná stratégia Vášho investičného života je naplánovaná, je čas vydať sa na cestu.

Uzatvorenie zmluvy

Naučíme Vás efektívne pracovať s Vašimi finančnými prostriedkami. Spoločne vypracujeme strategický plán, ktorý zohľadní všetky Vaše predstavy, želania a možnosti. Začiatočníkom ponúkame  sprievodcu, skúseným investorom stále aktualizovanú navigáciu.

Komplexné rozvíjanie Vášho finančného plánovania sa tak stane príjemným dobrodružstvom.

Naučíme Vás chytiť správny smer.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!