Ako sa stať klientom

Uistite sa či máte platný majetkový účet v CDCP. Existencia otvoreného majetkového účtu v CDCP je podmienkou  pre investovanie do cenných papierov. V prípade, že účet v CDCP otvorený nemáte, informujte o tom ZENIT kapital o.c.p., a.s.

Podpis zmluvy

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky. Kompletne vyplnenú zmluvu prosím 3 x vytlačte. Všetky rovnopisy majú platnosť originálu, ktoré buď osobne doručíte do sídla spoločnosti ZENIT kapital o.c.p., a.s. alebo ich s Vašim úradne overeným podpisom (stačí jeho overenie na 1 exemplári)  spolu s obchodnými podmienkami  a prílohami zašlete na našu adresu. Jeden potvrdený formulár z našej strany Vám bude zaslaný späť na Vami požadovanú adresu. Zmluvu môžete samozrejme prísť podpísať do sídla spoločnosti a my vám už vopred pripravíme všetko k podpisu.

Platobný príkaz

Vytvorte si podklad pre bankový prevod peňažných prostriedkov na účet zvoleného portfólia.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!