Služby súvisiace s majetkovým vyporiadaním transakcií

Transakcie súvisiace s kúpou alebo predajom podniku, vstupom strategického alebo finančného investora a pod., pozostávajú z viacerých krokov. Jedným z nich je aj vzájomné finančné a majetkové vyporiadanie.

Riziká vyplývajúce z finančného a majetkového vyporiadania sú viaceré a je v záujme každej zúčastnenej strany aby boli tieto riziká minimalizované. ZENIT kapital o.c.p., a.s. je spoločnosť, ktorá môže svojim klientom viesť finančné a majetkové účty, na ktorých podľa pokynov, prípadne aj viacstraných dohôd nakladá s majetkom klienta.

Úlohou ZENIT kapital o.c.p., a.s. pri vzájomnom finančnom a majetkovom vyporiadaní transakcie je, aby bola zachovaná objektivita a odborná starostlivosť podľa platnej legislatívy v zmysle dohôd zúčastnených strán.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!