Úschova listinných cenných papierov

ZENIT kapital o.c.p., a.s. ponúka svojim klientom okrem štandardných obchodných operácií tiež  správu a úschovu cenných papierov

Správa a úschova cenných papierov

ZENIT kapital o.c.p., a.s. – jeden z najvýznamnejších poskytovateľov správy (custody) domácich aj zahraničných cenných papierov a zároveň zabezpečuje aj služby depozitára listinných cenných papierov za spolupráce svojich obchodných partnerov, ktorými sú  renomované finančné inštitúcie.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!