Riadenie portfólia

Charakteristika riadenia portfólia

Cieľom individuálneho riadenia portfólia je zhodnotenie finančných prostriedkov klienta. Správca portfólia dodržiava podmienky definované klientom v investičnej stratégii. Na súčasných trhoch je potrebné mať veľké skúsenosti, odborné znalosti a prehľad o mnohých faktoroch ovplyvňujúcich cenu aktív. Nie menej dôležité je mať dostatok času na sledovanie potrebných informácií a ich vyhodnocovanie. Veľká časť investorov sa obracia z týchto dôvodov práve na investičných profesionálov, ktorí majú všetko nevyhnutné pre úspešné  obchodovanie  na finančných trhoch. Vďaka tomu investor nemusí denne sledovať vývoj na svetových finančných trhoch.

Pre koho je riadenie  portfólia určené?

Riadenie portfólia je určené pre kohokoľvek. Charakteristickou črtou klienta využívajúceho túto službu je požiadavka aby správca špecializujúci sa na danú oblasť pre neho pripravil individuálne portfólio, ktoré mu zabezpečí požadovaný výnos.

Na aké aktíva sa zameriava  riadenie portfólia?

Prostredníctvom riadenia portfólia je možné investovať prakticky do akýchkoľvek aktív na svete. Dá sa participovať na vývoji akcií v Európe a USA, na vývoji  ázijských a juhoamerických ekonomík, rovnako tak ako investovať do dlhopisov a iných aktív. Podľa miery očakávaného výnosu sa zvolí vhodný typ investičného nástroja.

Konzervatívni klienti požadujú minimálne riziko pri investovaní. Stredne konzervatívni klienti  požadujú vyššiu výnosnosť ako pri konzervatívnom prístupe a teda podstupujú aj  vyššie riziko. Klienti, ktorí požadujú oveľa vyšší výnos ako prvé dva typy klientov podstupujú aj primerané riziko.

Samozrejmosťou je možnosť sledovania portfólií prostredníctvom webovej aplikácie na internete, kde klient nájde všetky potrebné údaje o svojom majetku.

Klienti sú pravidelne informovaní o vývoji na portfóliách prostredníctvom mesačných výpisov (elektronickou alebo písomnou formou).

Investičné stratégie

Investičná stratégia predstavuje „rámec“ pevne daný zákazníkom, ktorý musí byť dodržiavaný. Investičná stratégia predurčuje očakávanú výnosnosť a slúži aj k stanoveniu limitov rizika. V obmedzeniach investičnej stratégie sa dajú nastaviť aj ďalšie parametre investície napr. nasmerovanie investícií do vybranej oblasti alebo do vybraných investičných nástrojov. U stratégií vedených v cudzích menách sa využíva zabezpečenie sa proti pohybu menových kurzov (headging).

Investičný proces

Záujemca o riadenie portfólia zvolí na nezáväznom osobnom stretnutí a po porade so správcom portfólia investičnú stratégiu. Správca riadi podľa požiadaviek klienta investičné stratégie portfólia tak, aby bolo dosiahnuté čo najväčšie zhodnotenie.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!