Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo je exkluzívnou službou, spravidla predstavuje najvyššiu úroveň servisu pre klienta akejkoľvek finančnej inštitúcie. Banka, správcovská spoločnosť alebo obchodník s cennými papiermi je vo vzťahu ku klientovi reprezentovaný osobou privátneho bankára. Privátny bankár poskytuje klientovi komplexnú starostlivosť od identifikácie klientových potrieb týkajúcich sa jeho finančného majetku až po naplnenie a riadenie investičného portfólia.

My v ZENIT kapital o.c.p., a.s. veríme, že privátny bankár (osobný poradca) má byť pre našich klientov človekom prvého kontaktu, na ktorého sa môžu obrátiť s akoukoľvek požiadavkou, či už sa týka priamo ich finančného majetku alebo nie.

Piliere privátneho bankovníctva v ZENIT kapital o.c.p., a.s.

V jednoduchosti je krása

Toto známe tvrdenie možno aplikovať aj na službu tej najvyššej úrovne akou je privátne bankovníctvo. Či už sú naši klienti úspešní podnikatelia, časovo vyťažení manažéri alebo šťastní dediči, neočakávame od nich, že sa s cieľom správy svojho finančného majetku stanú odborníkmi v tomto odbore. Naopak, úlohou privátneho bankára je urobiť investičný proces pre klienta čo najzrozumiteľnejším. Náš systém riadených portfólií si nevyžaduje pravidelné aktívne zásahy klienta, jeho úlohou je len výber vhodnej investičnej stratégie. Správca portfólia je vo svojich investičných rozhodnutiach limitovaný hranicami dohodnutými s klientom a určenými Zmluvou o riadení portfólia.

Komfort

Väčšinu bežných úkonov má klient možnosť vybaviť prostredníctvom emailu alebo telefónu. Ak si aj situácia vyžaduje osobné stretnutie klienta s privátnym bankárom, bude to vždy v čase a na mieste, ktoré vyhovuje klientovým požiadavkám.

Efektívnosť

Aj keď je privátne bankovníctvo exkluzívnou službou, je naším cieľom aby bola pre klienta poplatkovo efektívna. Preto je časť našich poplatkov odvodená z dosiahnutého výnosu vo forme tzv. Success fee.

Diskrétnosť

Údaje o výške majetku sú pre každého klienta citlivou témou. V ZENIT kapital o.c.p., a.s. je diskrétnosť absolútnou samozrejmosťou. Výhodou malej firmy je bezpochyby nižšie riziko úniku citlivých informácií, s ktorými sa v našej spoločnosti dostane do kontaktu podstatne menej ľudí. ZENIT kapital o.c.p., a.s. zachováva anonymitu klienta aj voči tretím stranám, prostredníctvom ktorých realizuje obchody či finančné operácie pre svojich klientov.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!