Konverzie

ZENIT kapital o.c.p., a.s. ponúka klientom devízové operácie na zabezpečenie cudzej meny či iných potrieb klienta. Každému klientovi poskytuje individuálny výmenný kurz, nakoľko v spolupráci s významnými bankovými inštitúciami, má spoločnosť priamy prístup na medzibankový devízový trh.

Pomôžeme klientom dosiahnuť výhodných konverzných kurzov, bez nutnosti platiť veľké poplatky.

Ak klient vykonáva svoje ostatné podnikateľské alebo súkromné aktivity len prostredníctvom ním vybranej banky, vie spoločnosť vykonávať devízové operácie na účtoch tej banky, ktorú si klient zvolí.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!