Emisie dlhopisov

Čo je emisia dlhopisov

Je to forma úveru pri ktorom finančné zdroje poskytujú majitelia dlhopisov – investori. Emisia dlhopisov predstavuje pre emitenta, tj. spoločnosť ktorá dlhopisy vydáva, možnosť získať cudzie zdroje na financovanie svojich podnikateľských aktivít.

Prečo je pre emitenta výhodnejšia emisia dlhopisov ako úver

Z pohľadu emitenta sa emisia dlhopisov od štandardného úveru líši viacerými výhodami.

  • emitentom dlhopisov môže byť akákoľvek právnická osoba,
  • emitent sa zúčastňuje na tvorbe podmienok čerpania a splácania finančných prostriedkov, stanovení výške úrokov, dĺžke trvania emisie dlhopisov a pod.,  pri tvorbe emisných podmienok,
  • emitent získava úverové zdroje od viacerých investorov a tým možnosť získať väčší objem finančných prostriedkov,
  • emitent môže vydávať dlhopisy po častiach v rámci lehoty upisovania, ktorú si zvolí a tým riadi prísun finančných prostriedkov podľa svojich potrieb,
  • emitent môže získať finančné prostriedky od obchodných partnerov, sesterských spoločností v rámci konsolidovaného celku, zamestnancov či akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby,
  • emitent oslobodí manažérov od náročného a zdĺhavého procesu vybavovania úveru,
  • emitent zvýši svoju prestíž.

Naše skúsenosti

Spoločnosť ZENIT kapital o.c.p., a.s. od svojho založenia bola administrátorom 23 emisií dlhopisov v celkovej hodnote cca. 302 mil. EUR. Naša spoločnosť bola administrátorom prijatia emisie dlhopisov na Burzu cenných papierov v Bratislave.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!