Právné upozornenie

Internetová stránka spoločnosti M Securities o. c. p., a. s. slúži výhradne na informačné a reklamné účely. Všetky informácie na nej uvedené majú informatívny charakter, sú nezáväzné a nie sú ponukou ani návrhom na uzatvorenie zmluvy. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky, prípadne s nemožnosťou jej používania.

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!