Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.6.2014

Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.6.2014 uverejnené v zmysle opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2010 z 21.09.2010 v znení opatrenia č. 20/2011 z 29.11.2011

Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi k 30.6.2014

Organizačná schéma k 30.6.2014

Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík

Informácie o prístupe k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu

moje portfólio
info z trhu

Aktuality

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľte oznámiť Vám, že k 19. októbru 2017 meníme sídlo našej spoločnosti z pôvodného Panenská 23, 811 03 Bratislava na nové sídlo Panenská 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 931 949, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3577/B.

S účinnosťou od 01.06.2017 dochádza k zmene cenníka služieb spoločnosti. Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu. Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!